Resimleri büyütmek için altta Ürün Resimleri sekmesine tıklayın!

Kainattaki Ölçüler, Dengeler ve Hz. Allah

 •  
 • 16,00 TL
 • 12,00 TL   %25
 • Fiyatı :
  12,00 TL + KDV
 • 4,00 TL - 3 Taksit (Kuveyt Türk Kartına) • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
 • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
 • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
 • Hızlı KargoHızlı Kargo
 • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
 • Özel ÜrünÖzel Ürün
 • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
 • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
 • Yeni ÜrünYeni Ürün
 • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
 • En Ucuz ÜrünYerli Üretim
Toptan al indirim fırsatını yakala!
Nasıl 1- Ürünü sepete ekle ve sepetim sayfasına git.
2- Adet kısmını asağıdaki miktarlara göre değiştir.
3- Güncelle'ye tıkla.
 • 5 - 9 Adet Ekle, Sepette % 5,00 İndirim
 • 10 - 49 Adet Ekle, Sepette % 7,00 İndirim
 • 50 - 1000 Adet Ekle, Sepette % 10,00 İndirim
Benzer Ürünler
TEKNİK BİLGİLER
YAZAR
İDRİS TÜZÜN
STOK KODU
04 01 01 82
KISA KODU
SB0063
BARKOD
9786059505086
KAĞIT CİNSİ
KÜLTÜREL KİTAPLAR
EN / BOY
13,5 X 19,5
AĞIRLIK
0,111

ÖZELLİKLER
 • Sayfa Sayısı: 120 Sayfa
 • Cilt: 1. sınıf sert karton kapak

ARKA KAPAK YAZISI

Bu çalışma, tefsir ilminde bilimin ortaya koyduğu verilerle Kur’ân’ı tefsir etmeye çalışan “Bilimsel Tefsir” veya belli bir konu üzerinde duran “Konulu Tefsir” kapsamında bir çalışmadır. Çalışmada Üstad Bediüzzaman’ın Allah’ın Adl ismini izah ettiği bir risalesi temel olarak ele alınmış, konular bu risalenin şerhi tarzında işlenmiştir. Risalenin şerhi esnasında konu yalnızca kelimelerin izahı tarzında değil, daha geniş olarak ele alınmış, okuyucuların doyurucu bir bilgi elde etmesi hedeflenmiş, bu yolla Üstad’ın amacına katkıda bulunulmak istenmiştir.

BİRİNCİ ÖNSÖZ

Kur’ân’ın bazı ayetlerinde, Allah’ın her varlığı ve meydana gelen her olayı belli ölçülere göre yaratıp, takdir ettiği belirtilir. Kâinattan bahseden fen bilimleri de atomlardan yıldızlara kadar her şeyin ve her olayın belli ölçülere göre olduğunu ortaya koyarak, Kur’ân’ın ifadelerini doğrular. Bu kitapta Kur’ân’ın ve fen bilimlerinin ortaklaşa bahsettiği kâinattaki ölçüler ve dengeler ele alınarak, Allah’ın varlığı ispat edilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışma, tefsir ilminde bilimin ortaya koyduğu verilerle Kur’ân’ı tefsir etmeye çalışan “Bilimsel Tefsir” veya belli bir konu üzerinde duran “Konulu Tefsir” kapsamında bir çalışmadır. Çalışmada Üstad Bediüzzaman’ın Allah’ın Adl ismini izah ettiği bir risalesi temel olarak ele alınmış, konular bu risalenin şerhi tarzında işlenmiştir.1 Risalenin şerhi esnasında konu yalnızca kelimelerin izahı tarzında değil, daha geniş olarak ele alınmış, okuyucuların doyurucu bir bilgi elde etmesi hedeflenmiş, bu yolla Üstad’ın amacına katkıda bulunulmak istenmiştir.

Konular ele alınırken, aşırı teknik tabirlere girilmemiş, her kesimden insanın istifadesi düşünülmüştür.

Kitapta konulara girmeden önce risale bir bütün olarak verilmiş, yalnız anlamayı kolaylaştırmak için ara başlıklar ve maddeler eklenmiştir.

Tahlil esnasında Risale üç kısma ayrılmış, birinci kısımda; ismi a’zam, adalet, mîzân, tevzin, muvazene, esma-ı hüsna’dan Adl isminin tanımları yapılmış, Üstadın iç içe geçmiş, saray, şehir, memleket, âlem tasviri izah edilmiş, kâinattaki düzen ve dengenin Allah’ın varlığına delil olması ele alınmıştır.

İkinci kısım, beş bölüme ayrılmış, sırayla; kâinatın yaratılması esnasında ve Güneş sistemindeki denge, küre-i arzdaki denge, canlılar âlemindeki denge, canlı bedenindeki denge, hücredeki denge üzerinde durulmuştur.

Üçüncü kısımda ise, son yüzyılda beşerin zulümleri, israfları, Dünyadaki dengeleri bozması ve Dünyayı kirletmesi, Allah’ın üç isminin ve İslâmiyetin insanlık âlemine iktisad, adalet ve temizliği emrettiği üzerinde durulmuş, son olarak adaletin haşri gerektirdiğinden bahsedilmiştir.

Kitapta “Büyük Patlama” ile ilgili kısım dostumuz Profesör İbrahim Pirahmetoğlu’na, “Nüfus ve Doğum Oranlarındaki Denge” yazıları ise dostumuz Profesör Alican Yılmaz’a aittir. İnsan vücuduyla ilgili kısımlarda Doktor Ender Serin ile Doktor Bülent Küstü’nün yardımları olmuştur. Ayrıca bazı dostlarımız kitabın müsveddesini okuyup tekliflerde bulunmuştur. Burada onlara teşekkürü bir borç biliriz.

Konular ele alınırken bazı hatalarımız olmuş olabilir. Bu hataların konuları daha iyi bilen okuyucularca bize bildirilmesinden memnuniyet duyacağız.

Kitabımızın okuyucularımız için faydalı olmasını Cenab-ı Hak’dan temenni ediyoruz. Muvaffakiyet her zaman O’ndandır.


1. Üstad Bediüzzaman bir mektubunda “Risaleleri telif konusunda vazifesinin bittiği kanaatine vardığını, bundan sonra Risale-i Nur'un tekmili, izahı ve ispatı talebelere tevdi edildiğini bu yüzden talebelerin vazifesinin devam ettiğini, onların vazifesinin şerh, izah, tekmil ve haşiye ile ve neşir ve tâlimle devam edeceğini” söylemektedir. (Kastamonu Lahikası, Altınbaşak Neşriyat, s. 66.) Üstad “30. Lema Risalesi”nde Allah’ın “Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri üzerinde durmuştur. Bu risalede de izaha, şerhe ihtiyaç duyulan yerler vardır. Bu altı isimden Adl ismiyle ilgili kısım bu kitapta şerh edilerek konunun daha iyi anlaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. Böylelikle hem Üstad’ın vasiyeti yerine getirilmek, hem de bu alanda yapılacak başka çalışmalara bir örnek ortaya konmak istenmiştir.

İÇİNDEKİLER
 • BİRİNCİ ÖNSÖZ
 • İKİNCİ ÖNSÖZ: TEVHİD ÜZERİNDE DURMANIN EHEMMİYETİ
 • ÜÇÜNCÜ ÖNSÖZ: ALLAH’IN VARLIĞINI İSBAT ETME YOLLARI
 • OTUZUNCU LEM’ANIN İKİNCİ NÜKTESİ
 • BİRİNCİ KISIM:
 • I. GİRİŞ
 • 1. Ölçü ve Dengeyle İlgili Âyetler
 • 2. İsm-i A’zam
 • 3. Adalet ve Allah’ın “Adl” ismi
 • 4. Saray İçinde Şehir, Şehir İçinde Memleket, Memleket İçinde Âlem
 • 5. Muvazene ve Allah’ın Varlığı
 • 6. Bilim ve Denge
 • İKİNCİ KISIM
 • I. KÂİNATIN YARATILIŞINDAKİ VE GÖKYÜZÜNDEKİ DENGELER
 • 1. Kâinatın Yaratılışı Esnasında Büyük Patlamadaki Denge
 • 2. Yıldızlar, Güneş ve Gezegenler
 • 3. Çekim Kuvveti ve Denge
 • II. KÜRE-İ ARZ
 • 1. Dünyada Kurulmuş Olan Dengeler
 • 2. Yağmurdaki Ölçü ve Denge
 • III. CANLILAR ÂLEMİ
 • 1. Canlı Varlıklardaki Denge ve Bu Dengenin Bozulması
 • 2. Nüfus-Rızık (Beslenme) Dengesi
 • 3. Toplumdaki Kadın ve Erkek Oranındaki Denge
 • Nüfusta Dengesizlik ve Sosyal Problemler
 • IV. CANLI BEDENİ
 • 1. İnsan Vücudunda Denge ve Simetri
 • 2. İnsanlardaki Zekâ Dağılımındaki Denge
 • 3. İnsanların Boylarındaki Denge
 • 4. Altın Oran
 • 5. Sıhhat ve Denge
 • V. HÜCRE
 • 1. Hücrelerdeki Dengeler
 • 2. Alyuvarlar
 • 3. Akyuvarlar
 • SONUÇ
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • I. BEŞERİN ZULMÜ, İSRAFI ve KİRLİLİĞİ
 • 1. Beşerin Zulmü
 • 2. Beşerin İsrafı
 • 3. İnsanların Dünya’nın Dengesini Bozması ve Kirletmesi
 • 4. Mevcudatın Nefreti
 • EK: Abd Başkanı ve Kızılderililerin Şefi
 • II. ALLAH’IN ÜÇ İSMİ ve İNSANLAR
 • 1. Allah’ın Hakîm İsmi
 • 2. Allah’ın Adl İsmi
 • 3. Allah’ın Kuddûs İsmi
 • III. KÂİNAT VE KUR’ÂN
 • IV. HAŞİR VE ADALET
 • KAYNAKÇA

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 4,00 TL 12,00 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00