Resimleri büyütmek için altta Ürün Resimleri sekmesine tıklayın!

Orta Boy Muhtasar Metinsiz Meal (Osmanlıca)

 •  
 • 65,00 TL
 • 45,50 TL   %30
 • Fiyatı :
  45,50 TL + KDV
 • 15,17 TL - 3 Taksit (Kuveyt Türk Kartına) • Aynı Gün KargoAynı Gün Kargo
 • Fırsat ÜrünüFırsat Ürünü
 • Hediyeli ÜrünHediyeli Ürün
 • Hızlı KargoHızlı Kargo
 • İndirimli Ürünİndirimli Ürün
 • Özel ÜrünÖzel Ürün
 • Sınırlı SayıdaSınırlı Sayıda
 • Şok Fiyatlı ÜrünŞok fiyatlı Ürün
 • Yeni ÜrünYeni Ürün
 • Ücretsiz ÜrünÜcretsiz Kargo
 • En Ucuz ÜrünYerli Üretim
Toptan al indirim fırsatını yakala!
Nasıl 1- Ürünü sepete ekle ve sepetim sayfasına git.
2- Adet kısmını asağıdaki miktarlara göre değiştir.
3- Güncelle'ye tıkla.
 • 5 - 9 Adet Ekle, Sepette % 5,00 İndirim
 • 10 - 49 Adet Ekle, Sepette % 10,00 İndirim
 • 50 - 1000 Adet Ekle, Sepette % 15,00 İndirim
Benzer Ürünler
TEKNİK BİLGİLER
YAZAR
HAYRAT NEŞRİYAT İLİM ARAŞTIRMA HEYETİ
STOK KODU
01 03 03 06
KISA KODU
KM0013
BARKOD
9786055432140
KAĞIT CİNSİ
MAMÜLLER
EN / BOY
16 X 24
AĞIRLIK
1,143

ÖZELLİKLER
 • Sayfa Düzeni:Sayfada Muhtasar Türkçe Meal ve alt tarafında muteber tefsir kitaplarından haşiyeler (dipnotlar) yer alır.
 • Dil/Alfabe:Türkçe/Osmanlı Albabesi (Günümüzde konuşulan Türkçedir. Ancak Latin harfleri ile değil Osmanlı Harfleri ile yazılmıştır.)
 • Kılıf/Kutu: Yok
 • Baskı Rengi: 2 Renk Baskı
 • Sayfa Sayısı: 720 Sayfa (604 sayfa Kur'ân-ı Kerim Meali, 116 sayfa diğer bilgiler)
 • Cilt Tipi: Kağıt Kaplama Karton Kapak
MEALİMİZİ KISACA TANIYALIM
Meal Hazırlanırken Dikkat edilen Hususlar

Bu çalışmamızın her safhasında mu‘teber tefsir kitablarından istifâde ettik. Bu kaynaklarda bulamadığımız hiçbir nükteyi, parantez içinde dahi olsa ifâde etmemeye ihtimam gösterdik.

İ‘tikadî mes’elelerde ehl-i sünnet görüşlerini nazara vermeye ve bu kaviller arasındaki önceliğe, hem aynı makamda daha tenzîhî bulduğumuz kavli tercîh etmeye dikkat ettik. Anlaşılması müşkil ve yanlış anlamaya müsâid bazı âyetlerin kısa îzahları, tefsirlerin asıl nüshalarından iktibâs edilerek hâşiyelere derc edildi ve herbirinin kaynakları gösterildi.

Birtakım ıstılâhların ma‘nâları, hem tefsirlerden hem de ilmî eserlerden bil-istifâde hulâsaten verilmeye çalışıldı. Kezâ, nâsih ve mensuh âyetlerle, fıkha ve muâmelâta müteallik bazı âyetlerin kısa îzahları ihtiyaç nisbetinde kaynaklardan iktibâs edildi.

Kelimelerin açıklamaları yapılırken mücerred ma‘nâlarından ziyâde, metin içerisinde yüklendikleri ma‘nâlar hissettirilmeye çalışıldı.

Meali Kim Hazırladı?

Neşriyâtımızın bünyesinde bulunan İlmî Araştırma Merkezi nezâretinde on yıla yakın süren bu çalışma, gerek yurt içindeki muhtelif İlâhiyât Fakültelerinden ve şark medreselerinden, gerekse yurt dışındaki Câmi‘ü’l-Ezher gibi dînî eğitim veren üniversitelerden ve medreselerden me’zun olan on kişilik bir hey’et tarafından yapıldı.

İstişâre esas tutularak, hey’et hâlinde hazırlanan bu nihâî metin, son olarak ilâhiyât, edebiyat, târih, psikoloji, pedagoji, eğitim, mühendislik, teknik eğitim, tıb, iktisad, hukuk, siyasal, güzel san‘atlar gibi çok farklı meslek ve ihtisaslara sâhib, ricâlen nisâen oldukça kalabalık bir hey’etin baştan sona ciddî tedkik ve iştirâkiyle, görüşlerinden istifâde edilerek bir yıla yakın bir süre içinde redakte edildi.

İÇİNDEKİLER
 • 1- TAKDİM
 • 2- HATİM DUASI
 • 3- ALFABETİK FİHRİST
 • 4- MEALDE GEÇEN MEVKİ'LERİ GÖSTEREN HARİTA
 • 5- MUKADDEME
 • 6- KUR'ÂN NEDİR? TA'RİFİ NASILDIR?
 • 7- MEFHÛM İNDEKSİ
 • 8- ŞAHIS VE YER İNDEKSİ
 • 9- HAŞİYE İNDEKSİ
 • 10- KUR'ÂN-I KERİM MUHTASAR MEALİ VE HAŞİYELER (MUTEBER TEFSİRLERDEN DİPNOTLAR)

ESER BOYLARI
 • Orta Boy - 16x24cm

BU MEÂLİN HAZIRLANMASINDA İSTİFÂDE EDİLEN ESERLER
 • 1- Ahkâmu’l Kur’ân, el-Cessâs, 1985, Beyrut
 • 2- Asâ-yı Mûsâ, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 3- Barla Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 4- Dîvân-ı Harb-i Örfî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 5- El-Fütûhâtü’l İlâhiyye, Hâşiyetü’l Cemel (Celâleyn Şerhi), Süleyman b. Ömer el-Acîlî (el-Cemel), Beyrut, 1996
 • 6- Emirdağ Lâhikası 1-2, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 7- Fahruddîn, er-Râzî, Tefsîrü’l-Kebîr ve Mefâtîhu’l-Ğayb, 1995, Beyrut
 • 8- Gençlik Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 9- Hak Dini Kur’ân Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Eser Yayınları, 1971
 • 10- Hanımlar Rehberi, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 11- İşârâtü’l İ‘câz, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 12- Kastamonu Lâhikası, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 13- Kenzü’l Ummâl, Ali el-Muttaki, Beyrut, 1989
 • 14- Kur’ân-ı Kerîm’in Türkçe Meâl-i Âlîsi ve Tefsîri, Bilmen Yayınevi, 1996
 • 15- Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kaideleri, İsmâil Karaçam, 1976
 • 16- Kurtubî, El-Câmi‘ Li-Ahkâmi’l Kur’ân, 1995, Beyrut
 • 17- Lem‘alar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 18- Mektûbât, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 19- Mesnevî-i Nûriye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 20- Muhtasar’u Tefsîr-i İbn-i Kesîr, İhtisâr eden: Muhammed Ali es-Sabûnî, Şam, 1989
 • 21- Rumûzât-ı Semâniye, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 22- Sadler, T. W., Langman’s Medical Embryology, Seventh Edition, 1995 USA
 • 23- Sikke-i Tasdîk-i Gaybî, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 24- Sözler, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 25- Sûalli Cevablı Tecvid, Hâfız Muhammed Nûri, 1331 Dersâadet
 • 26- Şuâ‘lar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 27- Tefsîru’l Beyzâvî (Envâru’t Tenzîl ve Esrâru’t Te’vîl), Abdullah b. Ömer b. Muhammed eş-Şîrâ-zî el-Beyzâvî, Beyrut, 1999
 • 28- Tefsîru’n Nesefî (Medârikü’t Tenzîl ve Hakai-ku’t Te’vîl), Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, Beyrut, 1996
 • 29- Tılsımlar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)
 • 30- Zülfikar, Bedîüzzaman Saîd Nursî, (Osmanlıca nüsha)

DAHA FAZLA BİLGİ

GÜVENCELERİNİZ
 • Tüketici haklarına saygılıyız, kullanıcı memnuniyeti odaklı ve yasalara uygun hareket ederiz.
 • Sitemizdeki ürünlerin tamamı %100 orjinaldir.
 • Destek ekibimiz mesai saatleri içerisinde memnuniyetinizi sağlamak için ellerinden geleni yaparlar. (0850 333 99 66)
 • 128 bit SSL Sertifikası ile ödemeleriniz 128 bit şifre ile uluslararası bir sertifikasyon tarafından korunmaktadır.
 • Tüm bankalara ait 3d Koruma sistemi entegresi ile kendi bankanız tarafından ilave bir koruma altındasınız.
 • Kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde saklar, korur ve asla izniniz dışında kullanmayız.
 • 14 günlük Cayma hakkınızı hiçbir problemle karşılaşmadan ve yasalara uygun olarak kullanabilirsiniz.

NEDEN HAYRAT KUR'ÂN-I KERİMİ?
1- Hatasızdır:

Hayrât Neşriyat'ın basmış olduğu Ahmed Hüsrev hattı Tevâfuklu Kur'an-ı Kerîm nüshaları, otoritelerce hatasızlığı tescilli ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür. Ayrıca her basımdan sonra her cüz hafızlar tarafından yeniden kontrol edilmektedir.

2- Mühürlüdür:

Kur'an-ı Kerimlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Mısır Ezher Üniversitesi tarafından mühürlüdür.

3- Ticari amaç güdülmeden hazırlanmıştır:

Ticari amaç güdülmediğinden yazılır yazılmaz hemen basılmamış, müslümanların daha kolay öğrenmesi ve daha kolay okuması için üzerinde tam 10 yıl çalışma yapılmıştır.

4- Yarım asırlık bir çalışmanın ürünüdür:

40 yıl yazım 10 yıl da baskıya hazırlama çalışmalarıyla birlikte tam 50 yıllık bir çalışmanın neticesidir.

5- Basılırken Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmet gösterilir:

Matbaamızda çalışanlar abdestsiz çalışmaz ve Kur'ân-ı Kerîm'e layık olan hürmeti gösterirler.

Matbaamız kurulana kadar saman kağıda basılan Kur'ân-ı Kerîmler ilk defa Hayrat Neşriyat tarafından Kur'ân-ı Kerîme gösterilen ihtimamdan dolayı 1.Hamur kağıda basılmış ve o tarihten sonra bu anlayış değişmiştir.

Matbaa temizliğinde kullanılan sular dahi, içerisine Kur'ân-ı Kerîmlerden dökülen mürekkepler tozlar vs. parçalardan dolayı şehir şebekesine karıştırılmamakta Hayrat Neşriyat tarafından yapılan ayrı bir alanda toprağa karıştırılmaktadır.

6- En kolay okunan hat olması:

Bütün dünyada en kolay öğrenilen ve okunan Kur'ân hattı olarak ün kazanmıştır.

7- Tezhibleri:

Her biri sanat harikası olan tezhibleri göz zevkine hitab etmektedir.

8- Kalitesi:

İplik dikişi, kaliteli telası ve şirazesi ayrıca sağlam mukavva kapağı ve 1.sınıf bez cildiyle kalite ve sağlamlığın adresidir.

10- Lider Kuruluş:

1985 yılında kurulan Hayrât Neşriyat, Kur'ân-ı Kerîm basımı noktasında Türkiye'nin lider kuruluşu olmakla beraber, dünyanın en büyük Kur'ân-ı Kerîm matbaa tesislerinden birine sahiptir. Türkiye’nin her bölgesinde pazarlamacıları ve binlerce satış noktası bulunmaktadır.

Hayrât Neşriyat, İstanbul genel merkez ve Isparta matbaa tesisinde toplam 15.000 m2'lik bir alanda hizmet vermektedir. 700'den fazla eser çeşidini Kur'ân âşıklarının istifadesine sunmaktadır.

İhracat sahası, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanını kapsamaktadır. Türkiye ve dünyada gerçekleştirilen -özellikle Frankfurt ve Kahire kitap fuarları gibi- dünyanın en büyük fuarlarının sürekli katılımcısıdır.

Kısaca kurumsal bir firma ile muhatap olmanın birçok avantajını yaşarsınız.

VİDEOLAR
Hayrat Neşriyat Tanıtım Filmi
Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde (Canlı)
Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri TRT Ana Haberde
 • Mükemmel(1)
 • Çok İyi(0)
 • İyi(0)
 • Fena Değil(0)
 • Çok Kötü(0)
 • %100
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
Ortalama Puan
5.0
 • aysee
  16.09.2019 08:46:00
  5
  Bu ciltli boyun keşke Türkçesini de yapsanız

Kuveyt Türk Katılım Bankası

TaksitTutarToplam
3 15,17 TL 45,50 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00